نوشته های تازه
نویسنده : سید مرتضی حسینی

تبدیل عدد انگلیسی به فارسی در وب

برای تبدیل عدد انگلیسی به فارسی در صفحات وب با ید کد زیر را به مستر پیج یا هر صفحه ی دیگه که میخواید اضافه کنید . ابتدا باید کتاب خانه ی جی کوئری را اضافه کنید تا این کد ها عمل کنند .

$(document).ready(function(){
   persian={0:'۰',1:'۱',2:'۲',3:'۳',4:'۴',5:'۵',6:'۶',7:'۷',8:'۸',9:'۹'};
   function traverse(el){
    if(el.nodeType==3){
     var list=el.data.match(/[0-9]/g);
     if(list!=null && list.length!=0){
      for(var i=0;i