نوشته های تازه
نویسنده : سید مرتضی حسینی

چگونه Connection string sql express را بدست بیاوریم ؟

شما ابتدا باید فایل دیتابیس رو در پوشه پروژه کپی کنید و کد زیر را در Web.config قرار بدید .