نوشته های تازه
تاریخ انتشار :1395/09/12 نویسنده : سید مرتضی حسینی بازدید : 180

Translator Bot رباتی برای ترجمه پیام ها و متن های شما به زبان های مختلف

ترجمه پیام های خود به هر زبانی که انتخاب میکنید و ترجمه جادویی چند گروه از زبان و بر قراری ارتباط با افراد جدید در سراسر جهان. @ytranslatebot